เพลาพีทีโอ-เพลาจอบหมุน-เพลาโรตารี่

เพลาพีทีโอ (PTO Drive Shaft) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อพ่วงระหว่างรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร ที่ต้องการใช้การหมุนจากระบบพีทีโอของรถแทรกเตอร์ เช่น โรตารี่ จอบหมุน เครื่องตัดหญ้าพ่วงท้าย แทรกเตอร์ เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องฝังปุ๋ย เครื่องพ่นสารเคมี และเครื่องมือจักรกลอื่นๆที่ต้องใข้การหมุน ขับเคลื่อน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟรอนเทียร์ ยูนิเทรด จำกัด มีเพลาพีทีโอหลายขนาดที่ได้มาตรฐาน ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับแรงม้ารถแทรกเตอร์ ชนิดของเครื่องมือจักรกลเกษตร รวมทั้งสภาพพื้นที่การ ทำงาน การเลือกใช้เพลาพีทีโอให้เเหมาะช่วยให้การทำงานราบรื่น มีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายของ แทรกเตอร์และเครื่องมือจักรกลเกษตร และยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

เพลาพีทีโอ เพลาจอบหมุน เพลาปั่นโรตารี่